Painting: Free Marijuana in Sweden and WW

 
Just nu håller jag på med mycket globalt tänkande.
Även om det är påfrestande, nytt och energikrävande att tänka på världen som en stor enhet som inom sinom tid inte kommer vara uppdelat i länder, pengar, religioner eller raser- så är det utvecklande och jag har valt att även göra min levande konst så global som bara möjligt. Man ska utmana sig själv lite, gå utanför sin bekvämlighetszoon ibland och tänka utanför boxen. Sådant hör man ofta i Sverige. Jag har hört det hela livet. Det största problemet är att varje gång jag gjort det, vilket är ofta, så har jag blivit bestraffad av vuxna, gamla och auktoritära som menar att de vet bäst och att jag är underlig och måste lyda idioter. Det i sig är en god motivator att vilja förändra världen.

Tavlan ovan är inte klar, givetvis ska den färgläggas också. Men den har en svart/vit charm som är trevlig att se på varpå den förtjänar att visas upp lite på förhand tycker jag. När jag startade mitt bildbehandlingsprogram upptäckte jag dessutom en rolig överraskning, nämligen att det skett en uppdatering och det satt fullt med roliga meddelanden i rutan.

 
Right now I'm doing a lot of global thinking. While it is stressful, new and energy-intensive to think of the world as a great entity that will not be divided into countries, money, religions or races in due course, it is evolving and I have chosen to make my living art as global as possible. You should challenge yourself a little, go outside your comfort zoon sometimes and think outside the box. This is often heard in Sweden. I've heard it my whole life. The biggest problem is that every time I've done it, which is often, I've been punished by adults, old and authoritarians who say that they know best and that I'm strange and have to obey idiots. It is in itself a good motivator to want to change the world. The painting above is not ready, of course it should be colored as well. But it has a black/white charm that is nice to look at whereupon it deserves to be shown a bit in advance, I think. 
When I started my image processing program, I also discovered a funny surprise, namely that there has been an update and it was full of funny messages in the box (that I usually try to think outside)..