Summering: Svenska staten

Om du tar ifrån någon allt de har att leva för,
borde du också kunna räkna med att de är beredda att döda för att få det tillbaka.
 
Och i övrigt så kan jag berätta att jag just sket ner de sju små dvärgarnas gruvgång.

Jag gillar Wien för då blir jag full.

If you take away everything they have to live for,
you should also be able to count on them being prepared to kill to get it back.

And otherwise, I can tell you that I just pooped down the mine aisle of the seven little dwarves.