Kollektion; Samtliga bilder ur julkalendern 2020Här är saming av alla de bilder som gjordes i "Svenska" Rymdakademiens julkalender 2020.
Jag har faktiskt gjort ytterligare en hemlig bild som får representera den mer internationella kalenderräkningen, det vill säga lucka 25. Jag avser att publicera den snarast.

Here is the collection of all the pictures that were made in the "Swedish" Space Academy's Christmas calendar 2020.
In fact, I have made another secret picture that may represent the more international calendar counting, that is, gap 25. I intend to publish it as soon as possible.