Opublicerad målning

Den talar väl för sig själv den här egentligen. Kortfattat kan jag meddela att för varje blodprov och urinprov som tas utan anledning kommer spilla över i enorma mängder skit vältas över det land där detta utförs. Det är mitt sätt att visa voodoo-solidaritet för att förtryckta brukare av cannabis som fråntas allt mänskligt värde i samhället om de avlöjas med cannabis, och genom utpressing se till att makthavare världen över, ser till att legalisera vår naturmedicin och ört. Moder Jord uppskattar inte när man försöker tortera och sätta hennes växter i fångenskap eller straffar de som hellre väljer naturliga örter framför piller och kemikalier. Men sådant kan säkert alla ni naturvänner förstå redan. Det borde ju säga sig själv. Eller hur? Eller trodde ni att Moder Jord var något dött väsen som inte hade någon talan? Isåfall har ni jävligt fel för Moder jord är heligt förbannad och jag tycker alla borde inse och respektera det och hennes vilja. Medan ni tjatar om Gud i himmelen så kanske ni borde förstå att ni trampar rakt på Gud själv med varenda fotsteg ni tar. 


It speaks well for itself this really. In short, I can announce that for every blood sample and urine sample taken for no reason, spillover into huge amounts of crap will be overturned over the country where this is carried out. It is my way of showing voodoo solidarity to oppressed users of cannabis who are deprived of all human value in society if they are exposed with cannabis, and by exacting to ensure that those in power around the world are making the legalisation real of our natural medicine and herb. Mother Earth does not appreciate when trying to torture and put her plants in captivity or punish those who prefer to choose natural herbs over pills and chemicals. But i'm sure all you nature lovers can understand that already. That should tell you. Isn't that right? Or did you think Mother Earth was a dead being who had no voice? In that case, you are fucking wrong because Mother Earth is holy pissed off and I think everyone should realize and respect it and her will. While you are nagging about God in heaven, perhaps you should understand that you are stepping straight at God Herself with every step you take.