Galleri: Väsen av enhörningar

 
Det här är ett galleri avsett mina enhörningsbilder. För er som inte vet vad en enhörning är så kan ni söka på internet, det finns också en enhörning i fästingvärlden som kallas "Vita Fästingen" och den är mytomspunnen, men bara känd i hemliga sällskap som är hemligare än de som sett och tror på enhörningar. Enhörningsbilden som är den näst sista i galleriet har inget horn så den gör andra saker än att peta med hornet på saker och ting.


This is a gallery dedicated to my unicorn images. For those of you who do not know what a unicorn is, you can search the internet, there is also a unicorn in the tick world called "White Tick" and it is mythical, but only known in secret societies that are more secret than those who have seen and believe in unicorns. The unicorn image, which is the penultimate in the gallery, has no horn, so it does other things than poke the horn at things.


 
   F
otografi äkta enhörningar (bevis att jag sett dem):