Painting: The double-d fenomenah

 
En ny målning jag har gjort som handlar om det vuxna människor har tränats att kalla för domedagen. Den är faktiskt mer avancerad än man kan tro och jag fick anstränga mig mycket för att göra den och få in information från alla hörn. Jag har tolkat delar av all information och fått klarhet i det mesta. Om någon kan tyda skriften på bron får ni gärna hjälpa till.
På vissa sätt kan man nog säga att jag ägnar mig åt det som CIA ofta benämner som "remote writing". Ibland vet jag precis vad alla siffor och ord betyder, men ibland tar det tid för mig att få full klarhet i det. Den här målningen föregicks av en omfattande kontakt med en rad änglar och gudar. Om någon tycker det är spännande att veta vem så kan jag berätta att det var besök av flera av mina favoritspöken medan jag ritade. Einstein, Nobel, Curie, Michelangelo, DaVinci, samt en skara profeter som också ville säga sitt. Även elementen och utomjordingarna har varit behjälpliga i värket. Och NATO. Mest Jens. Pölsemannen själv.

Tavlan föregicks också av en uppmaning om att jag skulle göra en egen tolkning av ett känt verk av Van Gogh. Han är också porträtterad på tavlan och han är den gråa figuren strax över det svarta hjärtat. Oavsett så får ni läsare mer än gärna komma med era översättningar och tolkningar på det som jag skrivit och antecknat i den här målningen. Ibland har jag noterat att jag skriver på andra språk, även riktigt gamla, och jag tar mer än gärna emot hjälp att tyda det. 

"How come every time you come around
My London London Bridge wanna go down
Like London London London wanna go down
Like London London London be going down like
Shittin' all over the world
Fuck you bitches!"A new painting I've done about the grown-ups has been trained to call judgment day. It is actually more advanced than you might think and I had to make a lot of effort to make it and get information from all corners. I have interpreted parts of all the information and gained clarity on most things. If anyone can decipher the writing on the bridge, please help.
In some ways, it can probably be said that I am engaged in what the CIA often refers to as 'remote writing'. Sometimes I know exactly what all the numbers and words mean, but sometimes it takes time for me to get full clarity on it. This painting was preceded by extensive contact with a number of angels and gods. If anyone finds it exciting to know who, I can tell you that there were visits of several of my favorite ghosts while I was drawing. Einstein, Nobel, Curie, Michelangelo, DaVinci, and a group of prophets who also wanted to have their say. Even the elements and aliens have been helpful in the pain. And NATO. Mostly Jens. The hotdog  man himself.

The painting was also preceded by a call for me to make my own interpretation of a famous work by Van Gogh. He is also portrayed on the board and he is the gray figure just above the black heart. Regardless, you readers are more than happy to give your translations and interpretations of what I have written and recorded in this painting. Sometimes I have noticed that I write in other languages, even really old ones, and I am more than happy to accept help deciphering it.

Regardless, you readers are more than happy to give your translations and interpretations of what I have written and recorded in this painting. Sometimes I have noticed that I write in other languages, even really old ones, and I am more than happy to accept help deciphering it.