Full novell: Att det skulle sluta såhär

 
 
 

Idag har jag skrivit en snabb novell som ska skickas in till en tävling. Temat för novelltävlingen är staden Kista och skräck. Jag har därför generaliserat lite på samma sätt som Sverige är uppbyggt och placerat en karaktär från en annan stad i Kista. Jag drar dem över samma kam och hoppas på samma sak för alla inom den yrkesgruppen oavsett så för mig spelar det inte så stor roll. Det är lite som hur Sverige ser på psykos och de som hellre röker brajja än att dricka sprit. Man bränner alla över samma eld och tar livet ifrån dem. Så har man gjort i Sverige sedan andra världskriget. 
Men nu har den gamla tiden uppenbarligen vänt sig i graven, för i
 den här skräcknovellen får vi följa den sadistiska läkaren Alexander Batillo en kväll där han kallas in för ett extrapass på psykakut där han arbetar. Nattpasset hinner inte ens komma igång förrän han zappas till medvetslöshet av ett svart litet barn, och kidnappas av osaliga andar som tagit kontroll över en självkörande 5G-bil och kör ut honom i skogen där de bränner honom levande.
Det är med glädje jag här kan publicera novellen i bloggen. 


Full short story: That it would end like this
Today I wrote a quick short story to be submitted to a contest. The theme of the short story competition is the city of Kista and horror. I have therefore generalized a bit in the same way that Sweden is structured and placed a character from another city in Kista. I pull them over the same comb and hope for the same thing for everyone in that profession regardless so for me it does not matter so much. It's a bit like how Sweden sees psychosis and those who would rather smoke brajja than drink booze. You burn everyone over the same fire and take your life away from them. This has been the case in Sweden since the Second World War. 

But now the old days have apparently turned to the grave, because in this horror novel we follow the sadistic doctor Alexander Batillo one evening where he is called in for an extra session of a psychiatric emergency where he works. The night pass doesn't even get going until he's zapped into the unconsciousness of a black toddler, and is kidnapped by unsavory spirits who have taken control of a self-driving 5G car and drive him out into the woods where they burn him alive.
It is with pleasure that I can publish the short story in the blog.